Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Beleidskader zonne-energie

Beleidskader zonne-energie

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft onlangs het beleidskader zonne-energie vastgesteld. In het beleid maakt de gemeente inzichtelijk welke vormen van opwek van zonne-energie gewenst zijn (Zonneladder) en waar deze opwek kan plaatsvinden (Visiekaart). Daarnaast is er aandacht voor participatie, zowel financieel als qua proces.


Binnengekomen initiatieven op het gebied van zonne-energie worden aan het beleidskader getoetst. Het beleidskader vindt u via deze link. De hoofdlijnen van het beleid zijn samengevat in een infographic.