De Wet open overheid (Woo)

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid. Dit betekent dat de overheid meer informatie openbaar gaat maken.

Veel informatie is al openbaar

Veel informatie is al openbaar gemaakt en kunt u bijvoorbeeld vinden:

 • Organisatiegegevens vindt u op onze website noardeast-fryslan.nl
 • Raadsstukken vindt u op onze website noardeast-fryslan.nl
 • Woo-verzoeken en de besluiten vindt u op onze website noardeast-fryslan.nl
 • Wet- en regelgeving vindt u op de website van overheid.nl.
 • Bestemmingsplannen kunt u vinden op ruimtelijkeplannen.nl
 • Informatie over perceelgrenzen, woningwaardes, akten en eigendomsgegevens van woningen en gebouwen. Deze informatie is te verkrijgen bij het Kadaster
 • Informatie over bedrijven. Hiervoor kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel

Op termijn gaat de gemeente nog meer informatie zelf publiceren.

Waarover kan ik een Woo-verzoek indienen?

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Het verzoek moet wel gaan over publieke informatie. De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en opgenomen zijn in documenten. Dit kunnen papieren stukken zijn maar ook digitale documenten.

Uw Woo-verzoek moet gaan over iets wat nog niet openbaar is. Een Woo-verzoek heeft u namelijk niet nodig voor het opvragen van documenten die al openbaar zijn.

Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor algemene vragen. Heeft u een vraag, bel dan gerust met ons klantencontactcentrum.

Daarnaast kunt u ook een informatieverzoek indienen als deze informatie alleen voor uzelf belangrijk is. De informatie die we u dan sturen maken we niet openbaar.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente nog niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen.

U kunt een Woo-verzoek het beste schriftelijk indienen. Geef zo precies mogelijk aan welke informatie u openbaar wilt maken.

 • Welke documenten u openbaar wilt maken, geef zo precies mogelijk aan wat het onderwerp is met de datum.
 • Uw naam, adres, woonplaats en handtekening.
 • Eventueel uw telefoonnummer en e-mailadres (voor als wij meer vragen hebben over uw aanvraag).

U kunt een informatieverzoek of Woo-verzoek ook mondeling indienen. U kunt daarvoor bellen naar de betreffende afdeling waarop het verzoek betrekking heeft.

Wat gebeurt er nadat u een Woo-verzoek heeft gedaan?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 4 weken een reactie van ons. We kunnen deze termijn met 2 weken verlengen.

Maar soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als wij meer gegevens van u of een derde nodig hebben om het Woo-verzoek te kunnen afhandelen. Of als het om veel informatie gaat.

Als wij een besluit hebben genomen zetten we de documenten, het besluit en het Woo-verzoek op onze website.

Als u een informatieverzoek doet, dan volgt er geen officieel besluit van de gemeente en worden de documenten ook niet op onze website geplaatst. U kunt dan  geen bezwaar maken of in beroep gaan. Bij een Woo-verzoek volgt er wel een officieel besluit van de gemeente.

Kosten Woo-verzoek

Voor het maken van kopieën vragen wij een vergoeding dit is geregeld in onze legesverordening.

Deze informatie krijgt u niet

Sommige informatie mogen we niet met u delen. Zoals vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat persoonsgegevens niet zichtbaar zijn in de openbaar gemaakte documenten.

Ook kan het zijn dat we de gevraagde stukken niet hebben.

 • De gevraagde stukken zijn bij een andere overheidsorganisatie. Dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd naar de organisatie die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
 • De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht.