Energietoeslag 2023

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Dit bedrag is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Wij zijn vooruitgelopen op een wetswijziging die het mogelijk maakt om de energietoeslag in 2023 uit te keren. Inwoners die in 2022 geen energietoeslag hebben gekregen, konden tot 1 juli 2023 de toeslag voor 2023 aanvragen. Daarbij gingen wij er vanuit dat de nieuwe wet in juni zou worden ingevoerd. De invoering van deze wet is echter uitgesteld. De ingangsdatum is nog onbekend. Wij moeten wachten op de wetswijziging voordat we verdere betalingen kunnen doen. Ook is aanvragen tot die tijd niet meer mogelijk. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte.

Veel gestelde vragen

Waarom krijg ik € 500,- in plaats van € 1.300,-?

Het uitkeren van een energietoeslag in 2023 is pas mogelijk wanneer er een wetswijziging is gedaan. Veel gemeenten waren in de veronderstelling dat zij in begin 2023 al een energietoeslag konden uitkeren. Dit bleek niet mogelijk te zijn.

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten hier niet op te wachten en alvast een van € 500 aan energietoeslag uit te keren. Mogelijk volgt er na de wetswijziging nog een nabetaling, zodat iedereen over heel 2023 een bedrag van € 1.300 ontvangt. Voordat wij dit doen wachten wij de definitieve wet af.

Heb ik als student ook recht op energietoeslag?

Wij hebben besloten om de energietoeslag ook toe te kennen aan studenten. Ontvangt u studiefinanciering, woont u zelfstandig en voldoet u aan de overige voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen.

Het maximale bedrag dat u kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud wordt als inkomen aangemerkt en wordt meegeteld in het totale inkomen (dit is bepaald in artikel 3, tweede lid van de Participatiewet). Voor uitwonende mbo-studenten is dat € 786,59, voor uitwonende hbo- en wo-studenten € 957,87 per maand. Het maakt niet uit of u wel of niet het maximale bedrag leent.

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering

Krijgt u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? Dan hoeft u niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Wat telt mee als inkomen?

Elke inkomensbron waar een gezin of alleenstaande over beschikt telt mee als inkomen. Hiervoor is geen vaste lijst beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige)
 • Het vakantiegeld dat iedere maand voor u gereserveerd wordt
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, studiefinanciering etc)
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Ook het inkomen van uw partner telt mee voor het gezamenlijke inkomen.

Ik heb een huisgenoot. Telt zijn/haar inkomen ook mee?

Wanneer u een volwassen huisgenoot hebt heeft dit gevolgen voor de hoogte van de geldende inkomensgrens. Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de inkomensgrens wordt die voor u van toepassing is. Dit heet de kostendelersnorm. In het schema hieronder kunt u zien welke inkomensgrens voor u geldt.

Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

 • Gehuwden
 • Personen jonger dan 21 jaar
 • Huurders die een commercieel huurcontract hebben en een reële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad)
 • Personen die onderwijs volgen waarvoor studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is
 • Personen die een BBL-opleiding volgen

Woonsituatie

Inkomensgrens 130% (bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag)

Twee persoonshuishouden

€ 1110,25

Drie persoonshuishouden

€   962,22

Vier persoonshuishouden

€   888,20

Vijf persoonshuishouden

€   843,79

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Wat zijn de normbedragen tot 130% van de bijstandsnorm?

Woonsituatie

Inkomensgrens 130% (bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag)

Gehuwden, beiden vanaf 21 jaar - tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 2220,50

Gehuwden, beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 2349,36

Gehuwden, waarvan één persoon jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 2349,36

Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1554,36

Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1729,87

Waar kan ik de beleidsregels vinden?

U kunt de beleidsregels vinden via onderstaande link: