Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Energielasten

Veel huishoudens hebben vanwege stijgende energieprijzen, moeite met het betalen van de energielasten. Op deze pagina leest u wat de gemeente voor u kan doen om de energielasten te verlagen.

Eenmalige energietoeslag

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen voor 2022. De energietoeslag is nu verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Heeft u hier recht op? Of heeft u de energietoeslag al aangevraagd en wilt u weten of u de extra € 500,- krijgt? In dit bericht vertellen we u erover.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 1.300,-. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is er voor inwoners met een laag inkomen. Er wordt 1 toeslag verstrekt per woonadres. De energietoeslag wordt toegekend per huishouden (alleenstaande of gezin, per woonadres). Het gaat om een eenmalig bedrag van € 1.300,- netto. Hierbij geldt:

 • U hebt een gezamenlijk laag inkomen (120% van de bijstandsnorm)
 • U bent 21 jaar of ouder, tenzij uw ouders niet aan de onderhoudsplicht kunnen voldoen en u zelfstandig woont.
 • U woont niet in een (zorg)instelling
 • U bent geen student van jonger dan 27 jaar die recht heeft op studiefinanciering
 • U woont daadwerkelijk op het opgegeven adres.

Het bedrag is verhoogd. Hoe ontvang ik de aanvullende 500 euro?

De energietoeslag is verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heeft u een deel van het geld ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de aanvullende 500 euro in de maand september automatisch op uw rekening. Heeft u een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. U krijgt vanzelf bericht.

Aanvragen

Heeft u nog geen energietoeslag gekregen? Maar heeft u wel een laag inkomen? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen via het aanvraagformulier. U vindt het aanvraagformulier hier.

Maakte u in 2022 gebruik van de Lauwersregeling, AV Frieso zorgverzekering en/of individuele inkomenstoeslag?

Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Deze informatie hebben wij nodig om te kunnen bepalen of u gebruik kunt maken van de eenmalige energietoeslag. Alle inwoners die hiervoor in aanmerking komen hebben hierover inmiddels een brief ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen, maar wel gebruik gemaakt van boven genoemde regelingen? Neem dan contact met ons op.  

Let op: dit geldt niet voor inwoners die gebruik maken van regelingen voor kinderen (via Sam&). Dan kunt u een reguliere aanvraag doen.

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering

Krijgt u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? Dan hoeft u niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Meer informatie

De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. De colleges van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben op 6 september 2022 de beleidsregels eenmalige energietoeslag vastgesteld. 

Veel gestelde vragen

Wat telt mee als inkomen?

Elke inkomensbron waar een gezin of alleenstaande over beschikt telt mee als inkomen. Hiervoor is geen vaste lijst beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige)
 • Het vakantiegeld dat iedere maand voor u gereserveerd wordt
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, studiefinanciering etc)
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst

Ook het inkomen van uw partner telt mee voor het gezamenlijke inkomen.

Ik heb een huisgenoot. Telt zijn/haar inkomen ook mee?

Wanneer u een volwassen huisgenoot hebt heeft dit gevolgen voor de hoogte van de geldende inkomensgrens. Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de inkomensgrens wordt die voor u van toepassing is. Dit heet de kostendelersnorm. In het schema hieronder kunt u zien welke inkomensgrens voor u geldt.

Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

 • Gehuwden
 • Personen jonger dan 21 jaar
 • Huurders die een commercieel huurcontract hebben en een reële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad)
 • Personen die onderwijs volgen waarvoor studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is
 • Personen die een BBL-opleiding volgen

Woonsituatie

Inkomensgrens 120% (bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag)

Twee persoonshuishouden

€ 935,75

Drie persoonshuishouden

€ 810,98

Vier persoonshuishouden

€ 748,60

Vijf persoonshuishouden

€ 711,17

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag?

Natuurlijk, u kunt hiervoor terecht bij de formulierenbrigade van het Bolwerk of de Thuisadministratie van Humanitas 

Andere hulp en bespaarmogelijkheden

De energiecoach

Samen met u kijkt de energiecoach naar het energieverbruik in de woning en waarop u makkelijk zou kunnen besparen zonder grote investeringen te hoeven doen. Ook kan hij kan u bijvoorbeeld helpen met het aanbrengen van radiatorfolie, ledverlichting, tochtstrips en het waterzijdig inregelen van uw cv installatie. Ook wordt u geholpen bij het aanvragen van verschillende maatregelen. Het opvolgen van het advies is zonder verplichtingen.

Op de website www.energiecoach.frl kunt u een afspraak met een energiecoach maken.

De voorzieningenwijzer

De VoorzieningenWijzer geeft aan hoe u kan besparen op uw vaste lasten. Ook komt u te weten op welke landelijke en gemeentelijke regelingen (Dantumadiel of Noardeast-Fryslân) u recht heeft. De budgetconsulent (ervaringsdeskundige) helpt u hierbij. Gemiddeld heeft iemand na het gebruik van de VoorzieningenWijzer zo’n € 500,- netto meer te besteden per jaar.

U kunt zich aanmelden voor een gesprek via de website www.datgeldtvoormij.nl/noardeast-fryslan of www.datgeldtvoormij.nl/dantumadiel. Als u de aanvraag heeft gedaan, neemt de budgetconsulent contact met u op om een afspraak te maken. Het gesprek is vrijblijvend en u hoeft niets te betalen.

Hulp bij schulden

Maakt u schulden vanwege het oplopen van de energierekening? De schuldhulpverlener van de gemeente kan samen met u al uw schulden op een rijtje zetten. Er wordt gekeken naar de beste oplossing om zo snel mogelijk van uw schulden af te komen. Op de pagina schulden leest u wat wij voor u kunnen betekenen.