Groenvervanging plantsoenen 2024

Ieder jaar controleren we onze plantsoenen en begroeiing. We kijken of de plantvakken nog aan onze eisen voldoen voor wat betreft inrichting, beplanting en kwaliteit.

We willen de kwaliteit van het groen in onze gemeente op orde hebben. Groen is namelijk belangrijk voor onze leefomgeving. Groen zorgt voor ontspanning, woonplezier, opname van water en CO2 en het verhoogt de biodiversiteit.

Technische kwaliteit plantvakken

Wanneer groenvakken en -stroken niet voldoen aan de technische kwaliteit, dan passen we deze aan. Ook kijken we of we de plantvakken mooier kunnen maken en de biodiversiteit kunnen verhogen. Sommige plantvakken krijgen om onderhoud technische redenen een andere inrichting qua groen.  

In uw wijk/ straat

Ook in uw wijk zijn mogelijk groenstroken / plantvakken aanwezig, die niet meer voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Deze vervangen we door nieuw groen. Dit betekent dat we het oude groen verwijderen, bemesten en nieuw groen planten.

Onderaan deze pagina vindt u links naar de locaties, waar we in 2024 groenvervanging verrichten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in het voorjaar van 2024, tussen half januari en eind maart. Rond 1 april is het werk klaar.

Tijdelijke overlast

Er is mogelijk tijdelijke overlast. Er is lawaai van machines en misschien zijn er tijdelijk wegafsluitingen. Dit proberen we te beperken en eventueel samen met aanwonenden passende voorzieningen te treffen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Vellema, BOR-beheerder Groen: (0519) 29 88 88. 

Locaties groenvervanging 2024