Informatiebijeenkomst ‘Defensie heeft meer ruimte nodig’

De Nederlandse krijgsmacht richt zich meer op de bescherming van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten. Hiervoor heeft Defensie niet alleen meer militairen en materieel nodig, maar ook meer ruimte. Bijvoorbeeld voor kazernes, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen.

De veiligheidssituatie in de wereld verandert

De Nederlandse krijgsmacht richt zich meer op de bescherming van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten. Hiervoor heeft Defensie niet alleen meer militairen en materieel nodig, maar ook meer ruimte. Bijvoorbeeld voor kazernes, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen.

Defensie onderzoekt momenteel wat de beste plek is

Naast de juiste plek om te bouwen, oefenen of vliegen, onderzoeken ze ook wat de invloed van een activiteit op de omgeving, milieu, geluid en natuur is. Locaties worden vergeleken en men kiest de meest geschikte (de voorkeurslocatie).

Voor een aantal zaken is de gemeente Noardeast-Fryslân ook in beeld

Namelijk voor mogelijke munitieopslag en dan met name voor de snel inzetbare capaciteit. Men zoekt ook nieuw terrein voor oefenen en trainen met explosieven.
Zijdelings zijn we betrokken bij de toename van het gebruik van de jachtvliegtuigcapaciteit. Dit geeft meer geluidsoverlast voor onze inwoners.   

Defensie organiseert informatiebijeenkomsten over de ruimte die ze nodig heeft

Voor Fryslân is dat op donderdag 11 juli 2024 bij Westcord WTC Hotel Leeuwarden, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden.

Programma

18.45 – 19.15 uur | Ontvangst en informatiemarkt
19.15 – 19.45 uur | Presentatie over de laatste ontwikkelingen
19.45 – 22.00 uur | In gesprek met Defensie en haar partners

 

Aanmelden en meer informatie

Ga naar deze websitepagina