Inloopbijeenkomst uitbreiding bedrijventerrein De Swette

Graag nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst ‘uitbreiding bedrijventerrein De Swette’. De uitbreidingslocatie ligt ten oosten van de Feintensloane. Wilt u meer weten over uitbreiding? U bent van harte welkom.

Waar en wanneer:

Wanneer:           maandag 26 juni 2023, van 16:30 tot 19:30 uur
Locatie:                Koffie-lunchroom De Ferbining, Stasjonswei 2a, 9629PG Feanwâlden

Wat houdt het plan in?

Het aanbod aan beschikbare bedrijventerreinen in Dantumadiel is aanzienlijk kleiner dan de vraag. In regionaal verband zijn met de provincie Fryslân afspraken gemaakt om voldoende ontwikkelingsruimte voor bedrijven te realiseren. Daar willen wij met dit plan een bijdrage aan leveren, door het bedrijventerrein de Swette in oostelijke richting uit te breiden en geschikt te maken voor bedrijven tot en met een milieucategorie 3.1.

Doel bijeenkomst:

Alle belangstellenden kunnen tijdens de inloopbijeenkomst de conceptplannen bekijken, vragen stellen en reacties geven.

Loopt u ook even binnen?

Er is geen centrale presentatie tijdens de inloop, maar u kunt binnenlopen op het moment dat u het beste uitkomt.

Wat vindt u van de plannen?

We zijn benieuwd naar uw reactie. Kunt u zich vinden in de plannen? Of heeft u nog opmerkingen of suggesties? U kunt ze kwijt tijdens de inloopbijeenkomst. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk met een reactieformulier.

U kunt uw reactie ook later met de gemeente delen, dit kan tot 5 juli door het reactieformulier of uw reactie te mailen naar: m.kamstra@noardeast-fryslan.nl.

Bent u verhinderd?

Lukt het u niet om naar de inloopbijeenkomst te komen, maar wilt u wel graag de conceptplannen bekijken? Dan kunt u een afspraak maken met de projectleider M. Kamstra door een mail te sturen naar r.degroot@noardeast-fryslan.nl.

Wij hopen u te mogen begroeten op 26 juni!

Bijlagen: