U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries
Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries(S!N) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Soarch en Wolwêzen (sociale domein) / Zorg en Welzijn

  • Wmo (maatschappelijke participatie)
  • Onderwijs (kinderopvang / vve, onderwijshuisvesting)
  • Toegang zorg en ondersteuning (w.o. gebiedsteam)
  • Inkomensondersteuning
  • Jeugdwet
  • Gezondheid (preventie en aanpak)
  • Gezonde leefstijl (bewegen, voeding)
  • Bestrijding armoede, schulden, laaggeletterdheid

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder de Vries horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.