U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries
Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries(S!N) is wethouder van Noardeast-Fryslân en heeft de volgende portefeuille:

Soarch en Wolwêzen (Sociaal Domein) / Zorg en Welzijn

  • Sociaal Domein
  • Onderwijs (kinderopvang / vve, onderwijshuisvesting)
  • Gezonde leefstijl (bewegen, voeding)
  • Welzijnswerk (algemeen)
  • Jobinder

Nevenfuncties

Voorzitter Bestuurlijk Platform Friese Preventie Aanpak (onderdeel GGD) onbezoldigd
Lid Auditcommissie Veiligheidsregio Fryslân (VRF) onbezoldigd
Ambassadeur Friesland Taskforce Wonen & Zorg onbezoldigd
Ambassadeur inspiratieregio NOF Onderwijs & Zorg (Met Andere Ogen) onbezoldigd

Contact met de wethouder

Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van wethouder de Vries horen, dan kunt u het secretariaat mailen of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (0519) 29 88 88.