Lintjesregen 2024

In totaal kregen 6 mensen in Noardeast-Fryslân dit jaar tijdens de Lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kregen de onderscheiding op 26 april uitgereikt door burgemeester Johannes Kramer.

Warner Benno Banga (65) Dokkum

De heer Banga is vanaf het begin in 1993 betrokken geweest bij Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân. Als amateurhistoricus én auteur weet de heer Banga zijn passie voor de historie van Dokkum en voor oude windmolens als geen ander om te zetten in daden. Hij heeft vele publicaties, boeken en columns geschreven over taal, cultuur en windmolens. In 2001 was de heer Banga mede-oprichter van Stichting Historia Doccumensis.

 

Lintjesregen Warner Benno Banga

Geert Dijkstra (74) Kollum

De heer Dijkstra is in 1973 begonnen als vrijwilliger bij de Protestantse Kerk in Kollum. Op dit moment is hij hier voorzitter van het college van diakenen. De heer Dijkstra is actief bij het kerkkoor, het amusementskoor Haven in Zicht en de Vogelwacht. Daarnaast is hij 36 jaar werkzaam geweest op CBS Prins Bernhardschool als leerkracht en later als directeur. Hier heeft hij ook de schoenendoos actie van Stichting Edukans geïntroduceerd. De heer Dijkstra is al meer dan 20 jaar vrijwilliger voor deze actie waarbij hij ook geholpen heeft deze actie op te zetten.

 Lintjesregen Geert Dijkstra

Doeke Prins (70) Hantumhuzen

De heer Prins is al meer dan 35 jaar vrijwilliger bij verschillende organisaties. Zo is hij in 1987 voorzitter geworden van de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hantumhuizen. Het dorpsbelang is onder andere door de inzet van de heer Prins opgericht. Hier is hij ondersteunend geweest bij veel verschillende activiteiten. Van 1992 tot 2019 was de heer Prins kerkenraadslid ook hier heeft hij verschillende activiteiten op zich genomen en velen weten te stimuleren.

Lintjesregen Doeke Prins

Tiny Weidenaar-Nicolai (73) Nijewier

Mevrouw Weidenaar is sinds 1995 actief voor de Gereformeerde Kerk Niawier en later voor PKN gemeente Mitselwier/Niawier. Sinds 1995 is mevrouw redactielid van de Dorpskrant Niawier-Wetsens. Zij schrijft niet alleen haar vaste rubrieken, maar helpt ook mee met het bezorgen van de dorpskrant. Mevrouw Weidenaar is (mede)-initiatiefnemer van de aanschuifmaaltijden voor ouderen en van de Doarpstún.

Lintjesregen Tiny Weidenaar-Nicolai

Trijntje Hendrika de Vries-Smit (81) Dokkum

Mevrouw De Vries is sinds 1997 actief bij de unie van vrijwilligers. Hier is zij vrijwilliger in restaurant Bysûnder in de Waadwente in Dokkum. Mevrouw is betrokken bij het bijbeluurtje in de Waadwente. Daarnaast is mevrouw De Vries actief voor Stichting de Zonnebloem. Op de afdeling in Dokkum gaat mevrouw langs verschillende ‘gasten’ en helpt ze als begeleiding bij georganiseerde uitjes.

Lintjesregen Trijntje Hendrika de Vries-Smit

Tjeerd Jorna (76) Damwâld

De heer Jorna is al meer dan 20 jaar actief voor het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda. Het Vriendschapscomité zet zich in voor de internationale stedenband tussen de steden die het verhaal vertellen van Bonifatius. Meneer Jorna is vele jaren voorzitter van het Vriendschapscomité geweest. Jaarlijks reist hij af naar Fulda en legt daar contacten om diverse uitwisselingen mogelijk te maken op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en religie. Zonder de heer Jorna was de vriendschap tussen de steden niet zo sterk geweest.

Lintjesregen Tjeerd Jorna