Melden van een voorgenomen geregistreerd partnerschap

Algemeen

Wilt u een geregistreerd partnerschap laten voltrekken? Dan meldt u dat bij de gemeente waar u dit wilt laten doen. Dit heet 'Melden van een voorgenomen geregistreerd partnerschap'. Wij verzoeken u om ruim voor de gewenste voltrekkingsdatum telefonisch contact op te nemen met klant kontakt sintrum Boargersaken en overige, (0519) 29 88 88 optie 4

Goed om te weten

Wanneer melden?

 • U en uw partner melden beiden het voorgenomen geregistreerd partnerschap
 • U doet dat in de gemeente waar u dat partnerschap aangaat
 • U meldt het voorgenomen geregistreerd partnerschap minimaal twee weken voor de datum waarop u dit partnerschap aangaat
 • De melding is een jaar geldig
 • Wacht u langer dan een jaar met het registreren van het partnerschap? Dan meldt u het voorgenomen partnerschap opnieuw

Voor de melding van het geregistreerd partnerschap kunt u een afspraak maken met de gemeente.

Overleg in bijzondere situaties eerst met de gemeente over de benodigde stukken. Dat geldt bijvoorbeeld:

 • Als u in het buitenland bent geboren
 • Niet de Nederlandse nationaliteit hebt
 • Geen verblijfsvergunning
 • In het buitenland hebt gewoond
 • Als een vorig huwelijk is ontbonden in het buitenland

Neem zeker enkele maanden voor de melding contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Het kan een tijdje duren voor de benodigde stukken uit het buitenland in uw bezit zijn.

Voltrekking geregistreerd partnerschap

Heeft u de melding van het geregistreerd partnerschap in de gemeente gedaan? Dan voltrekt u het partnerschap hier ook . U kiest de locatie van de voltrekking van het geregistreerd partnerschap dus al voordat u uw partnerschap gaat melden.

Getuigen

Het is verplicht om getuigen te hebben bij een geregistreerd partnerschap. Dat kunnen twee, drie of vier getuigen zijn. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Naamgebruik

Uw naam verandert niet. Wel kunt u de naam van de partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners. U regelt het naamgebruik bij de gemeente waar u woont. Dat kan vanaf het moment dat u het geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Zie ook onder naamgebruik.

Melden

U kunt de melding indienen als u:

 • Geen familie van elkaar bent
 • Beiden niet in het buitenland bent geboren
 • Beiden de afgelopen 12 maanden in Nederland hebt gewoond
 • Beiden niet onder curatele staat

Kosten

Aan de aangifte van geregistreerd partnerschap zijn geen kosten verbonden.