Met elkaar in gesprek over een kansrijke omgeving

De resultaten uit de GGD schoolmonitor zijn besproken

Afgelopen maand kwamen verschillende partijen waaronder scholen, GGD, VNN en de welzijnsorganisaties, in de Raadszaal in Dokkum bij elkaar.  Eind 2023 hebben jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs uit onze gemeente een vragenlijst ingevuld. 

Gemeente Noardeast-Fryslân is sinds 2023 OKO-gemeente

OKO, of te wel “Opgroeien in Kansrijke Omgeving”, is een werkwijze met als doel een positieve, gezonde en veilige leefomgeving te creëren voor onze jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Het is een meer jaren aanpak, die zich richt op de directe omgeving van jongeren: het gezin, de school, hun vrije tijd en hun directe contacten. Zodat jongeren op kunnen groeien met leuke sociale contacten. En om te voorkomen dat ze al op vroege leeftijd beginnen met roken, alcohol- en drugsgebruik.

De dialoogsessie is georganiseerd vanuit de aanpak “Opgroeien in Kansrijke Omgeving” 

Na een korte opening van wethouder De Vries werden de aanwezigen meegenomen in de cijfers van de schoolmonitor. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de resultaten. Binnen de OKO-aanpak is het de bedoeling om tot drie of vier speerpunten te komen, op basis van de cijfers uit de monitor. Op deze speerpunten wordt de komende twee jaar ingezet door alle betrokken partijen. De volgende speerpunten zijn uit de schoolmonitor gekomen.

  1. Ouders versterken in opvoedvaardigheden.
  2. Het vrije tijd aanbod beter afstemmen op de vraag vanuit jongeren.
  3. Werken aan een positief schoolklimaat.

De verschillende partijen gaan met elkaar in gesprek over deze speerpunten 

Hierbij wordt het huidige aanbod qua activiteiten, schoolprogramma’s, etc. onder de loep genomen. Ook wordt gekeken naar aanvullende acties die bijdragen aan een gezonde, positieve omgeving voor jongeren. Voor meer informatie over de OKO-aanpak, kijk hier.