Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Algemeen

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. We korten het af naar OKO. OKO richt zich op een gezonde omgeving voor jongeren.

Wat is OKO

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige omgeving. Zo’n omgeving zorgt ervoor dat ze minder snel alcohol drinken, roken of drugs gebruiken. En dat ze lekker in hun vel zitten, gelukkig zijn en zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben.

Beschermende en risico factoren

Binnen de vier domeinen bestaan beschermende en risicofactoren. Steun van ouders en een positieve sfeer op school verhogen het geluk van jongeren. En het verkleint de kans dat ze gaan drinken, roken of drugs gebruiken. Pesten en tot laat buiten rondhangen maakt jongeren minder gelukkig. En zorgt ervoor dat ze sneller gaan drinken, roken of drugs gebruiken.  

OKO en de IJslandse aanpak

OKO volgt uit het IJslandse preventiemodel. Deze aanpak is wetenschappelijk onderbouwd. Het doel van de aanpak is het voorkomen van middelengebruik en het gelukkiger maken van jongeren.

De aanpak is begonnen in IJsland. En heeft ervoor gezorgd dat het middelengebruik onder de IJslandse jeugd sterk is gedaald. IJsland is nu één van de landen met de minst gebruikende jongeren in Europa. Daarom zijn ook 34 andere landen in de wereld deze aanpak gaan gebruiken.

Hoe werkt OKO

OKO proces

De gemeente organiseert de OKO-aanpak. We werken samen met bijvoorbeeld de GGD, scholen en andere lokale partijen. Denk hierbij aan Bolwurk of Timpaan. Samen willen we de beschermende factoren sterker maken en de risicofactoren aanpakken. Dit gebeurt met resultaten van vragenlijsten die jongeren uit de gemeente op school hebben ingevuld. Over deze resultaten gaan we met elkaar in gesprek. In dit gesprek kiezen we welke factoren we gaan aanpakken. We organiseren voor elke factor een aanpak met activiteiten. Daarna is het tijd voor actie! De gemeente en haar samenwerkingspartners starten met het uitvoeren van de geplande aanpakken en activiteiten. In de tussentijd evalueren we deze acties. Daarna begint het proces weer van voren af aan.

Bijdragen als ouder/verzorger kan!

Naast de input van onze jongeren, horen we ook graag van ouders/verzorgers wat hun ideeën en ervaringen zijn met middelengebruik onder jongeren en hun welzijn. Hiervoor is een oudermodule bedacht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam.

Graag willen we ouders/verzorgers van jongeren binnen onze gemeente uitnodigen deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst duurt zo’n 15 minuten en is anoniem. Bovendien maakt u kans op een uitje met uw hele gezin naar keuze!

Doet u mee? Hartelijk dank voor uw bijdrage!