Startnotitie ‘Leven in plaats van overleven’, denk mee over het voorkomen en bestrijden van armoede.

Meedenken over het voorkomen en bestrijden van armoede?

De gemeente Noardeast-Fryslân nodigt u van harte uit om mee te praten en te denken over het voorkomen en bestrijden van armoede. Er worden verschillende meedenksessies georganiseerd. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen organiseren wij de meedenksessies digitaal. Komt u ook? U kunt zich aanmelden voor één of meerdere sessies. En nodig gerust collega’s, familie, vrienden, kennissen of buren uit om met u mee te komen. We hopen op uw digitale komst! Op deze pagina vindt u ook de startnotitie integraal & kindgericht armoedebeleid. Deze notitie vormt het uitgangspunt van de verschillende sessies.

Een overzicht van de meedenksessies:

Woensdag 7 oktober, 15.30 – 18.00
DIGITAAL “sociale energie transitie en wonen”

Maandag 19 oktober, 15.30 – 18.00
DIGITAAL “digitalisering en monitoring”

Dinsdag 20 oktober, 15.30 – 18.00
DIGITAAL  “participatie”

Maandag 26 oktober, 15.30 – 18.00
Raadzaal Kollum    “Minima scan”

Dinsdag 27 oktober, 15.30 – 18.00
Raadzaal Dokkum “communicatie”

Dinsdag 3 november, 15.30 – 18.00
Raadzaal Kollum “schuldhulpverlening”

Over de startnotitie ‘Leven in plaats van overleven’: op naar integraal en kindgericht armoedebeleid

Integraal beleid maak je met elkaar en daarom werkten vijf ervaringsdeskundigen van het Platform ‘Bestrijding armoede en sociale uitsluiting’ samen met gemeentelijke beleidsadviseurs aan de startnotitie ‘Leven in plaats van overleven’.

Samen schetsen zij het kader voor het nieuwe armoedebeleid. Het beleid is kindgericht en verbindt alle relevante beleidsterreinen. Met als doel het individueel armoedeleed te bestrijden in Noardeast-Fryslân en de hoge maatschappelijke kosten die gemoeid zijn met de armoedeproblematiek terug te dringen.

De schrijvers dragen verschillende uitdagingen en thema’s aan, die kunnen worden besproken tijdens de meedenksessies. Van participatie, communicatie en minimabeleid tot schuldhulpverlening,  betaalbaarheid, digitalisering en monitoring. Deelnemers aan de sessies kunnen zelf ook thema’s en onderwerpen aandragen. Alle thema’s, uitdagingen en onderwerpen worden nader uitgewerkt en vertaald naar concrete acties en plannen. Hiermee krijgt het nieuwe beleidskader, dat begin 2021 verschijnt, vooral het karakter van een actieprogramma; meer daden, minder woorden.

Aanmelden?

Dit kan door het invullen van dit formulier. De uitnodiging vindt u in de bijlage.