Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Súd Ie en Wetterfront Dokkum

Met het uitvoeringsprogramma Súd Ie en Wetterfront Dokkum wordt watersportstad Dokkum versterkt en de Súd Ie bevaarbaar gemaakt voor middelgrote motorboten. In de zomer van 2013 hebben het Waddenfonds, de provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en andere partijen in totaal €19,1 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste fase van het programma mogelijk te maken. Inmiddels is een deel van de projecten uitgevoerd en is de rest in voorbereiding.

Wetterfront Dokkum

Binnen Wetterfront zijn veel projecten afgerond in de afgelopen tijd. Wetterfront is er samen met Het Friese Merenproject op gericht om meer waterrecreanten te trekken door het bieden van goede voorzieningen. Dokkum zet samen met ondernemers in op extra sfeer aan de waterkant, hiervan profiteren ook andere bezoekers en inwoners.

Wat is er allemaal al gebeurd? De stadsgrachten zijn gebaggerd en de oeverbeschoeiing is vernieuwd. Er is een gloednieuw sanitair gebouw gekomen in het centrum van Dokkum en de stroom- en watervoorzieningen zijn uitgebreid en vernieuwd. Ook is er een toeristische kaart gemaakt die (water)recreanten gratis krijgen aangeboden. Daarnaast is parkeerterrein De Helling opgewaardeerd en is er een prachtige boulevard gecreëerd met een steiger waar ook grote boten kunnen aanleggen. Zie onderstaande kaart voor deelprojecten.

Súd Ie

In de eerste fase wordt ook het water van de Súd Ie op diepte gebracht. Het bevaarbaar maken van de Súd Ie gaat gepaard met de aanleg van vispassages en het ecologisch verrijken van de oevers samen met Wetterskip Fryslân. Zo ontstaat er een unieke vaarroute van Dokkum naar het Lauwersmeer. De opwaardering is daarmee een plus voor mens en dier. In een volgende fase wordt de Súd Ie geschikt gemaakt voor motorboten door het ophogen van bruggen. In 2015 is een start gemaakt met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, in 2016 volgen de overige duurzame oevers. Zie bijgaande kaart voor deelprojecten.

Vervolg

In fase 2 worden alle bruggen opgehoogd en komen plannen voor fietspaden en opvaarten aan de orde. Voor deze fase is in het najaar van 2015 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij het Waddenfonds. In het voorjaar van 2016 kwam het goede nieuws dat ook deze subsidie is verleend. De voorbereiding van de uitvoering start in het najaar, het is de bedoeling dat de bruggen voor eind 2018 zijn aangepast.

Informatie

Aanwonenden en betrokken partijen worden geïnformeerd via informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Doet u ook mee? 

Graag gaan wij met inwoners, ondernemers en geïnteresseerden in gesprek over hoe we de nieuwe routes en de regio in de etalage kunnen zetten. Welk verhaal is uniek voor de omgeving van Súd Ie? Wat maakt dit gebied bijzonder en hoe kunnen we deze verhalen vertellen?

Zoals in de nieuwsbrief van maart vermeld, gaat projectleider Toerisme en Recreatie Elizabeth Pilat graag in gesprek over hoe we de nieuwe vaarroute, fietsroute en de regio als geheel in de etalage kunnen zetten. Atsje Lettinga, cultureel ondernemer helpt hierbij. Vanwege de aanblijvende Covid19 maatregelen is besloten om een groepsproces met inwoners, ondernemers en geïnteresseerden te wijzigingen in één op één gesprekken. Het is helaas nog steeds niet toegestaan om met groepen samen te komen. Toch willen we wel graag verhalen uit de regio ophalen.

Dus, bent u benieuwd naar de laatste stand van zaken? Heeft u wensen m.b.t. recreatieve voorzieningen aan de route? Of heeft u creatieve ideeën omtrent ‘het verhaal’ van de regio? Meld u dan! Elizabeth en Atsje komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek! Alle zaken die worden genoemd tijdens de gesprekken, worden op een rijtje gezet en gedeeld met degenen die input hebben geleverd. Vervolgens worden er keuzes gemaakt uit alle verhalen. Wanneer mogelijk kijken we graag samen met u wat er nodig is om ze tot leven te brengen.

Het doel is om na de zomer werkgroepen te starten. Hiervoor volgen nieuwe oproepen. Denk aan een werkgroep toerisme, een werkgroep cultuur en bijvoorbeeld een werkgroep opening/evenementen. Het doel? Samen met de omgeving Súd Ie op de kaart zetten!

Wilt u met Elizabeth of Atsje in gesprek?

Schroom niet! Mail naar info@pilatadvies.nl of bel naar Elizabeth, (06) 479 050 36 of Antsje (06) 575 658 71.

Promotie

Dokkum en de regio werd gepromoot in het RTL4-programma 'Go Cycling'. Kijken is de moeite waard! Uitzending 'Go Cycling Dokkum en regio'

Uitzending over programma Súd Ie

Maandagavond 24 januari 2022 om 20.00 uur organiseerde programmabureau Súd Ie een live-uitzending. In dit informatiemoment werden bewoners, bestuurders, politici en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van het totale programma Súd Ie en vele bijbehorende projecten. Tafelgasten blikken terug op wat er tot dusver is gebeurd en geven een actuele stand van zaken. Tijdens de uitzending konden vragen gesteld worden. Bekijk de uitzending terug via www.rtvnof.nl/sudie of televisie op het kanaal van RTV NOF. 

Hier vindt u een overzicht van de vragen en antwoorden.