U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Uittreksel basisregistratie personen

Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring dat u in de gemeente woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en –datum.

Houd u er rekening mee dat bij het schriftelijk en online aanvragen de gemeente het binnen 4 weken naar u toe stuurt per post. Wanneer u het persoonlijk aanvraagt bij de balie Burgerzaken van de gemeente krijgt u het uittreksel direct mee.

Het uittreksel basisregistratie personen (BRP) heette vroeger "Uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA)"

Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. In dit afschrift staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap.

 • U hebt een uittreksel basisregistratie personen nodig bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding
 • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven
 • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan
 • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs. Machtigt u iemand? Dan neemt deze een schriftelijke machtiging mee, een kopie van uw legitimatiebewijs en zijn of haar eigen legitimatiebewijs
 • Geld. U betaalt het uittreksel uit de basisadministratie personen contant of per pin
Soort uittreksel Prijs
Uittreksel basisregistratie personen € 6,30

U kunt een uittreksel basisregistratie personen aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
 • Iemand die u gemachtigd heeft

Manieren van aanvragen:

 • Persoonlijk bij de balie
 • Schriftelijk. Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Vervolgens sturen wij het uittreksel naar u toe
 • Online