Uittreksel basisregistratie personen

Algemeen

Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring dat u in de gemeente woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en –datum.

U kunt dit uittreksel via onderstaande button online aanvragen als u inwoner bent van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Goed om te weten

Het uittreksel basisregistratie personen (BRP) heette vroeger "Uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA)"

Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. In dit afschrift staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap.

 • U hebt een uittreksel basisregistratie personen nodig bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding
 • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven
 • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan

Meenemen

 • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs. Machtigt u iemand? Dan neemt deze een schriftelijke machtiging mee, een kopie van uw legitimatiebewijs en zijn of haar eigen legitimatiebewijs
 • Geld. U betaalt het uittreksel uit de basisadministratie personen contant of per pin

Aanvragen

U kunt een uittreksel basisregistratie personen aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
 • Iemand die u gemachtigd heeft

Manieren van aanvragen:

 • Persoonlijk bij de balie. U maakt hiervoor een afspraak.
 • Schriftelijk. Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Vervolgens sturen wij het uittreksel naar u toe

Als u een uittreksel schriftelijk of online aanvraagt sturen wij het binnen een week naar u toe. Wanneer u het uittreksel persoonlijk aanvraagt bij de balie Burgerzaken krijgt u het uittreksel direct mee. 

Verschillende uittreksels BRP

 • Bewijs van Nederlanderschap.
 • Bewijs van in leven zijn.
  • Hiermee bewijst u in Nederland dat u in leven bent.
 • Attestatie de vita.
  • Hiermee bewijst u in het buitenland dat u in leven bent.
  • Vraag deze verklaring persoonlijk aan op het Gemeentehuis. In de verklaring staat dat u in leven aan de balie bent gekomen.
  • De verklaring is in meerdere talen gemaakt. Dus te gebruiken in het buitenland.

Kosten

Soort uittrekselPrijs
Uittreksel basisregistratie personen€ 8,70