Verhuizen naar gemeente Noardeast-Fryslan

Algemeen

Verhuist u naar onze gemeente vanuit een andere gemeente? Of verhuist u binnen de gemeente? Geef uw verhuizing op tijd aan ons door. Dat kan vanaf 4 weken vóór de verhuisdatum tot 5 dagen erna. De aangiftedatum wordt als verhuisdatum opgeslagen.

Komt u uit het buitenland neem dan telefonisch contact op!

Goed om te weten

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
 • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
 • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres 
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres
 • Het hoofd van een instelling waar u verblijft
 • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd

Wanneer moet u een verhuizing doorgeven?

 • U meldt uw verhuizing binnen vijf dagen na de verhuisdatum 
 • U mag ook 4 weken vóór de verhuisdatum uw verhuizing melden 

Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) is voor veel overheidsdiensten de registratie voor gegevens over personen. Veel van deze diensten brengen wij automatisch op de hoogte van uw verhuizing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diensten zoals Pensioenfondsen, Belastingdienst Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraar.

Kosten

Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden.

Melden

Online melden

 • U kunt uw verhuizing online melden met DigiD.

Persoonlijk aanvragen

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Aangifte adreswijziging
 • U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Voor uw bezoek aan het gemeentehuis kunt u hier kijken naar de verschillende parkeermogelijkheden in Dokkum.
 • Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het formulier ook uitprinten en invullen. U kunt het e-mailen naar: info@noardeast-fryslan.nl.  Ook kunt u het opsturen naar:

  Gemeente Noardeast-Fryslân
  T.a.v. afdeling Burgerzaken
  Postbus 1
  9100 AA Dokkum

e26c3d7a-5ba0-4c19-9770-b5994d192c42