Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Volmacht

Als een kiezer niet zelf kan stemmen kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die de machtiging krijgt, kan de volmachtstem alleen samen met zijn eigen stem uitbrengen. Werkgevers moeten kiezers de kans geven om hun stem uit te brengen. Ook als dit niet buiten werktijd kan.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, kan de kiezer het gedeelte aan de achterkant van de stempas gebruiken. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Alleen een kiezer die in dezelfde gemeente stemt kan een onderhandse volmacht krijgen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet laten zien. De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun identiteitsbewijs maken kunnen het volgende op de kopie schrijven:

 • Dat het een kopie is
 • Voor wie of welk product de kopie is
 • De datum waarop de persoon de kopie geeft
 • De kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan
 • Een volmachtgever die uiteindelijk toch zelf gaat stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan hij stemmen.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt de kiezer een verzoekschrift. Dit moet naar de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling woonde. Dit verzoekschrift moet vrijdag 11 maart 2022 vóór 17:00 uur door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar Model L 8 bij de gemeente. De kiezer en de persoon die hij machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Alleen een kiezer die in dezelfde gemeente stemt kan een schriftelijke volmacht krijgen.

Inleveren volmacht Noardeast-Fryslân

U kunt het formulier op 3 manieren inleveren:

 • Afgeven bij de receptie op het gemeentehuis in Dokkum. Schrijf op de enveloppe: t.a.v. afdeling Verkiezingen
 • Opsturen naar:
  Gemeente Noardeast-Fryslân
  t.a.v. afdeling Verkiezingen
  Postbus 13
  9290 AA  Kollum
 • Het formulier scannen en mailen naar verkiezingen@noardeast-fryslan.nl

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtsbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen. Een kopie van een identiteitsbewijs van de volmachtgever is hier niet nodig.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig gemaakt. Het volgnummer van zijn stempas komt op de lijst van ongeldige stempassen te staan. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat de volmachtgever gaat stemmen of een vervangende stempas krijgt.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen samen met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde geeft het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen.

Ronselen

Het initiatief tot het geven van een volmacht ligt bij de kiezer, en niet bij zijn gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (steeds kiezers vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.

Gevangenis of inrichting

Kiezers die in een inrichting of gevangenis zitten kunnen alleen bij volmacht stemmen. Behalve als er  in de inrichting of gevangenis een stembureau zit. Kiezers kunnen geen volmacht geven in een stemlokaal.