Wat is de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie

De Omgevingswet is in werking. En daarvoor willen we samen met de bevolking een Omgevingsvisie maken. Ook willen we samen verkennen wat voor invloed bijvoorbeeld het veranderende klimaat, maatregelen voor duurzaamheid en de snelle technologische ontwikkelingen voor u kunnen hebben.

Het zou mooi zijn als we samen met u een agenda kunnen samenstellen voor een gesprek. Deze kernvragen bieden daarvoor een basis:

  • Hoe wilt u dat uw dorp er over tien jaar uitziet?
  • Wat is daarvoor nodig?
  • Wat zijn kansen en bedreigingen?
  • Wat wilt u /wil uw dorp er zelf aan bijdragen en wat verwacht u van de gemeente?

Heakje oan!

De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maakt de gemeente de visie samen met alle dorpen en de stad.

Er wordt op vier manieren informatie verzameld in de samenleving, namelijk via: