Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

De Oanheakker

Oanheakker
De Oanheakker

De Oanheakker

Medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân hebben in 2019 vele dorpen en wijken bezocht. In een dialoogwagen ‘De Oanheakker’ haalden ze van meer dan 400 inwoners op wat hun ideeën en beelden zijn over de (fysieke) leefomgeving voor de komende tien jaar.
 

Gespreksresultaten

Hieronder vindt u per dorp of wijk de resultaten van de gesprekken die medewerkers van de gemeente met de inwoners van de diverse dorpen en wijken hielden.

Schema per dorpencluster

Per dag werd er een cluster dorpen bezocht, dat dichtbij elkaar in de buurt lag.
Er kwamen steeds een vijftal belangrijke vragen aan bod.

  • Hoe wilt u dat het dorp er over 10 jaar uitziet?
  • Wat is daarvoor nodig?
  • Wat zijn kansen en bedreigingen?
  • Wat kunt/wilt u zelf doen?
  • Wat verwacht u van de gemeente?

De antwoorden op deze vragen vindt u uitgewerkt op de pagina Antwoorden dorpenclusters.

SWOT-analyse en toekomstbeeld per dorp

Per dorp is naar aanleiding van de gesprekken een SWOT-analyse (sterkte-zwakte-analyse) opgesteld. Deze vindt u op de pagina SWOT-analyses.