De Oanheakker

Oanheakker
Oanheakker

De Oanheakker

Vanaf eind mei tot begin oktober gaan medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân op pad door vele dorpen en diverse wijken van de gemeente. In de hiervoor ingerichte aanhanger halen we op wat inwoners belangrijk vinden en wat hun ideeën en beelden zijn voor de (fysieke) leefomgeving voor de komende tien jaar. 

Uitleg haltes en station
Uitleg haltes en station

Dagtour

Per dagtour komen we in verschillende dorpen. In sommige dorpen is alleen inloop voor alle dorpsbewoners (ongeveer 1 uur). Dat noemen we haltedorpen.

Daarnaast is er ook een stationsdorp bepaald waar zowel een uur inloop als een verdiepend gesprek is (ongeveer 1,5 uur). Voor het verdiepend gesprek worden afgevaardigden van het stationsdorp én de haltedorpen uitgenodigd.  

Inloopuren per dorp, woensdag 18 september 2019

Dorp Tijd Plaats
Lioessens (ook voor Morra) 16.30 uur - 17.30 uur

Siniastrjitte 13
nabij de school

Anjum
(ook voor Oostmahorn en Ezumazijl)
19.00 uur - 20.00 uur Buorfinne 1
nabij de Coop

Inloopuren per dorp, woensdag 25 september 2019

Dorp Tijd Plaats
Hantumhuizen
(ook voor Hantumeruitburen en Hiaure)
16.30 uur - 17.30 uur

Wierumerwei
nabij de kerk

Hantum (ook voor Aalsum) 19.00 uur - 20.00 uur Brantgumerwei
nabij café de Terp