De omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De wet bevat nieuwe wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen met deze wet te maken.

Let op: per 1 september 2023 moet de gemeente toewerken van bestemmingsplannen naar omgevingsplan. Wilt u weten waar u rekening mee moet houden?

Wat betekent de omgevingswet?

Wilt u straks iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtmoestuin aanleggen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? Dan hoeft u straks maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 loket. Dit gaat allemaal digitaal. Via het digitale loket ziet u meteen welke regels er gelden voor de plek waar u iets wil veranderen.