Zorg en Onderwijs

Algemeen

Een groeiend aantal kinderen heeft extra zorg en aandacht nodig om volledig tot bloei te komen en hun ontwikkelkansen te vergroten.

Symposium 4 april 2024

De afgelopen jaren zijn in Noardeast- Fryslân veel ontwikkelingen op touw gezet die als doel hebben de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en overheid te verbeteren. 

Donderdag 4 april 2024 organiseren we hier over een symposium. We gaan samen evalueren waar we trots op zijn en waar nog winst te halen is. En als inspiratie worden er een aantal prachtige initiatieven gepresenteerd. 

Meld je hier onder aan.

Meld je hieronder aan

Zorg en Onderwijs

Anders naar kinderen kijken

Met de meeste kinderen gaat het goed. Maar soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig. Zorg op maat en zorg dichtbij maakt dat kleine obstakels klein blijven en niet uitgroeien tot probleemgedrag. We plakken vaak etiketten op kinderen die afwijkend gedrag vertonen of achterstanden hebben. Soms kijken we te veel met een medische blik naar kinderen. Een druk kind kan ook heel creatief en sociaal zijn. We kunnen ons beter vragen stellen als: Wat heeft dit kind nodig? Wat hebben de ouders nodig?

Het kind centraal

Nu nog wordt het kind vaak uit zijn of haar natuurlijke omgeving gehaald om hulp en ondersteuning te krijgen. Daarmee plaatsen we kinderen letterlijk in een apart positie. Kleinschalige hulp op de eigen school is effectiever en fijner voor het kind. Het kind staat centraal. Door een betere samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen onderwijs, jeugdzorg, de kinderopvang en de gemeente kunnen we kinderen beter helpen.

In Noardeast-Fryslân slaan de gemeente, onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang daarom de handen ineen. Het gezamenlijke doel is:

maximale ontwikkelkansen voor kinderen (0 - 18 jaar) in Noardeast-Fryslân.

Startnotitie en actieplan

In 2021 werd hiervoor de Startnotitie Zorg & Onderwijs Noordoost-Friesland geschreven. Hierin staan drie ‘sporen’ die worden ontwikkeld om zorg en onderwijs in de regio te verbeteren: normaliseren, verbinden en onderzoeken.

Vervolgens is een gezamenlijke regionale aanpak vastgelegd in het Actieplan Zorg & Onderwijs Noordoost-Friesland 2021-2024. In dit actieplan zijn de sporen tot in 2024 uitgewerkt in concrete acties en activiteiten

Zorg & Onderwijs

We organiseren kennissessies en inspiratiebijeenkomsten voor professionals, zoeken naar manieren om samenwerking tussen de verschillende partijen te versterken en wisselen ervaringen en praktijkgerichte voorbeelden uit. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar innovatieve manieren om met kinderen en hun behoeften om te gaan. We meten resultaten en gaan voor een maximaal effect met minimale bureaucratie.

Contact

Willy de Groot
Regiegroep Zorg & Onderwijs
Tel. 06-30043128