Aanleiding herinrichting Hoedemakerspolder

In de Hoedemakerspolder is sprake van wateroverlast tijdens flinke regenbuien.

De Mûnedyk is aangelegd op het laagste deel van Dokkum, waar vroeger een poldermolen stond. Destijds moest de ‘skyline’  van Dokkum zichtbaar blijven, waardoor het maaiveld van de wijk niet is opgehoogd. Hierdoor hebben de bewoners van de Mûnedyk al sinds de aanleg te maken met wateroverlast.

Bij een fikse regenbui loopt het regenwater richting de lager gelegen gebieden. Daardoor komt er water op straat te staan en stroomt het soms zelfs de woningen binnen.
Om de wateroverlast te verminderen willen we meer groene plekken realiseren waar het water naartoe kan stromen. 

Daarnaast is de riolering van de Wâlddyk aan vervanging toe. Om de riolering te vervangen, moeten we de weg openbreken. Dit is een goede gelegenheid om gelijktijdig groot onderhoud te doen én extra aanpassingen te maken.