Hoedemakerspolder / herinrichting Wâlddyk en Mûnedyk

Bewoners van de Hoedemakerspolder hebben bij heftige buien vaak te maken met wateroverlast. 
Het water verzamelt zich dan in de lager gelegen gebieden en straten. Het loopt soms zelfs de woningen binnen. We proberen dit probleem met de herinrichting op te lossen. 

De Wâlddyk en de Mûnedyk zijn laaggelegen straten. Daarom willen we deze straten op een bijzondere manier herinrichten. En wel met een wadi. Dit is een laag gelegen plek, waar we water kunnen opvangen. Zo willen we wateroverlast voorkomen en het gebied 'groener' maken.

Op deze pagina vindt u alle informatie over dit project, de planning en de werkzaamheden.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de herinrichtingsplannen in de Hoedemakerspolder? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Dijkstra (projectleider) via telefoonnummer (0519) 29 88 88.