Wat gaan we doen en wanneer?

Omwonenden ingelicht

Op 18 april 2023 hebben we de omwonenden tijdens een inloopmiddag ingelicht over de plannen.
Advies- en ingenieursbureau TAUW heeft de plannen gepresenteerd. U kunt de presentatie Herinrichting Hoedemakerspolder hier nog eens nalezen.

Wat gaan we doen en wanneer?

We leggen een wadi aan bij de Mûnedyk

Het riool raakt bij veel regen snel vol. Een wadi kan de druk op het riool verminderen. Een wadi is een soort ondiepe kuil waar het regenwater tijdelijk in wordt opgevangen. Vervolgens zakt het langzaam de grond in en stroomt het via een buis naar de Dokkumer Ee.

De Mûnedyk wordt smaller

Het plan is om een vrij grote wadi te maken. Want hoe groter de wadi, hoe meer water we kunnen bergen. Hier hebben we wel ruimte voor nodig. Daarom versmallen we de rijbaan van Mûnedyk. De straat wordt dan ingericht als een eenrichtingsweg.

De Wâlddyk wordt smaller

We willen meer gras, bomen en planten aanbrengen in de straat. Het water zakt ook hierdoor makkelijker in de bodem. En het groen versterkt de biodiversiteit. Daarom maken we de rijbaan van de Wâlddyk ook smaller, maar dit blijft wel een tweerichtingsweg.

Combineren met onderhoud aan straat en riolering

Een deel van het straatwerk en het riool bij de Wâlddyk is aan groot onderhoud toe en moet vervangen worden. Alle werkzaamheden (ook de herinrichting van de Mûnedyk) voeren we in dezelfde periode uit. Dit zal waarschijnlijk najaar 2023 zijn.

Planning

Aanbestedingsfase: juni – juli 2023.

Uitvoering: vanaf september 2023.