Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 Noardeast-Fryslân

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân van de zorg en ondersteuning die zij ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag? De gemeente liet dat onderzoeken door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ. 1.262 inwoners die in 2022 geregistreerd stonden als Wmo-cliënt met een individuele maatwerkvoorziening werden uitgenodigd om de vragenlijst schriftelijk of digitaal in te vullen. 383 inwoners vulden deze uiteindelijk in.

Het overgrote merendeel van de respondenten wordt beter van de zorg/ondersteuning

Zij kunnen zich beter redden door de verleende zorg en ondersteuning en ervaren een betere kwaliteit van leven. 87% van de respondenten vindt dat de zorg en ondersteuning van goede kwaliteit is en dat deze past bij de hulpvraag.

Het merendeel van de respondenten is tevreden over het contact met de gemeente en het Gebiedsteam

Driekwart van de respondenten wist waar zij moesten zijn en werd snel geholpen. Ruim 84% voelde zich serieus genomen en vond het prettig dat samen met hen naar een oplossing werd gezocht.

Iedere inwoner verdient de zorg die hij nodig heeft

In Noardeast-Fryslân moeten alle inwoners mee kunnen doen, ongeacht belemmeringen of beperkingen. De gebiedsteams en (informele) zorgaanbieders helpen dat mogelijk te maken.

Met de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek kunnen de gemeenten nagaan of dat in de praktijk goed werkt. De gemeente wil blijven door ontwikkelen. Zo weet tweederde van de respondenten niet van het bestaan van cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen bij het regelen van hulp en kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. Inwoners hoeven niets te betalen voor deze ondersteuning.

Als u vragen heeft neem dan contact op met ons Klanten Contact Centrum via telefoonnummer 0519-29 88 88, optie 1. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.00 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen via kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl