Herinrichting Ferwert

Waarom is de herinrichting nodig?

(tekening header door Adema-Architecten)

Dorpsbewoners hebben een visie opgesteld vanuit de DOM 2.0 (Dorpsontwikkelingsmaatschappij). Een deel van deze visie gaat over het inrichten van de openbare ruimte in Ferwert. 

De afgelopen jaren is het verkeer door het centrum van Ferwert veranderd. De bus rijdt niet meer door Ferwert, maar eromheen. Ook het doorgaande verkeer hoeft niet meer door het dorp.
De Marrumerweg, Elingawei, Hoofdstraat, De Streek en Nije Buorren zijn aan onderhoud toe, ook wat de riolering betreft. 
Gemeente en DOM hebben hier samen een project van gemaakt. Het doel was om het centrum aan te passen aan de nieuwe situatie en de leefomgeving en verkeersveiligheid te verbeteren.

Planning

In januari 2023 zijn we gestart met de werkzaamheden. We naderen nu het einde van het werk. Het laatste straatwerk wordt aangebracht. 
De doorgaande route door Ferwert is weer open.
Het groen wordt door de gemeente zelf ingeplant. Dit vindt plaats in februari - maart. 

De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Projectgroep DOM Ferwert, Dorpsbelang Ferwert-Hegebeintum en Adema-Architecten.

Foto's Herinrichting Ferwert

Presentatie herinrichting Ferwert

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft in maart 2022 informatieavonden voor de buurtbewoners gehouden. Dit gebeurde in samenwerking met dorpsbelang Ferwert-Hegebeintum. Tijdens deze avonden toonden we de Presentatie Herinrichting Ferwert.

6076b771-8b2a-418a-80ae-c39edb8dd72a

Meer informatie

Heeft u vragen over de herinrichtingsplannen in Ferwert? Dan kunt u contact opnemen met de heer W. Hoeksma (projectleider) via telefoonnummer (0519) 29 88 88.