Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Herinrichting Ferwert

(tekening header door Adema-Architecten)

Dorpsbewoners hebben een visie opgesteld vanuit de DOM 2.0 (Dorpsontwikkelingsmaatschappij). Een deel van deze visie gaat over het inrichten van de openbare ruimte in Ferwert. Een aantal straten in het centrum van Ferwert zijn aan onderhoud toe. Daarom hebben gemeente en DOM hier samen een project van gemaakt.

Waarom is de herinrichting nodig?

De afgelopen jaren is het verkeer door het centrum van Ferwert veranderd. De bus rijdt niet meer door Ferwert, maar eromheen. Ook het doorgaande verkeer hoeft niet meer door het dorp.
De Marumerweg, Elingawei, Hoofdstraat, De Streek en Nije Buorren zijn aan onderhoud toe, ook wat de riolering betreft. Daarom is dit het moment om deze aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo kunnen we de leefomgeving en verkeersveiligheid verbeteren.

Planning

In 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen. De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Projectgroep DOM Ferwert, Dorpsbelang Ferwert-Hegebeintum en Adema-Architecten.

We verwachten dat het project rond augustus 2023 klaar is.
Meer informatie vindt u in de planning. Deze planning is niet definitief. Dit is afhankelijk van de omstandigheden.

Informatieavonden bewoners op 28 en 29 maart 2022

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft op 28 en 29 maart 2022 een informatieavond voor de buurtbewoners gehouden. Dit gebeurde in samenwerking met dorpsbelang Ferwert-Hegebeintum. Tijdens deze avonden lieten we de presentatie Herinrichting Ferwert zien.

Ook konden bewoners vragen stellen en opmerkingen doorgeven. Veel vragen gingen over het parkeren en te snel rijden. In sommige gevallen hebben we achteraf overlegd met de bewoners of ondernemers. Waar nodig hebben we de opmerkingen in het definitieve plan opgenomen.

Presentatie herinrichting Ferwert

Informatie over de plannen en de werkzaamheden vindt u in Presentatie herinrichting Ferwert.

Meer informatie

Heeft u vragen over de herinrichtingsplannen in Ferwert? Dan kunt u contact opnemen met de heer W. Hoeksma (projectleider) via telefoonnummer (0519) 29 88 88.