Herinrichting Ferwert

(tekening header door Adema-Architecten)

Dorpsbewoners hebben een visie opgesteld vanuit de DOM 2.0 (Dorpsontwikkelingsmaatschappij). Een deel van deze visie gaat over het inrichten van de openbare ruimte in Ferwert. Een aantal straten in het centrum van Ferwert zijn aan onderhoud toe. Daarom hebben gemeente en DOM hier samen een project van gemaakt.

Waarom is de herinrichting nodig?

De afgelopen jaren is het verkeer door het centrum van Ferwert veranderd. De bus rijdt niet meer door Ferwert, maar eromheen. Ook het doorgaande verkeer hoeft niet meer door het dorp.
De Marrumerweg, Elingawei, Hoofdstraat, De Streek en Nije Buorren zijn aan onderhoud toe, ook wat de riolering betreft. Daarom is dit het moment om deze aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo kunnen we de leefomgeving en verkeersveiligheid verbeteren.

Planning

In januari 2023 zijn we gestart met de werkzaamheden. We verwachten dat het project eind 2023 klaar is.

De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Projectgroep DOM Ferwert, Dorpsbelang Ferwert-Hegebeintum en Adema-Architecten.

Presentatie herinrichting Ferwert

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft in maart 2022 informatieavonden voor de buurtbewoners gehouden. Dit gebeurde in samenwerking met dorpsbelang Ferwert-Hegebeintum. Tijdens deze avonden lieten we de presentatie Herinrichting Ferwert zien.

Informatie over de plannen en de werkzaamheden vindt u in de Presentatie Herinrichting Ferwert.

Meer informatie

Heeft u vragen over de herinrichtingsplannen in Ferwert? Dan kunt u contact opnemen met de heer W. Hoeksma (projectleider) via telefoonnummer (0519) 29 88 88.