Inloopspreekuren bereikbaarheid Ameland

Rijkswaterstaat (RWS) organiseert inloopspreekuren over Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030:

  • donderdag 13 april 2023 tussen 13.00 en 16.00 uur in Holwert
    (Multifunctioneel Centrum (MFC) De Ynset, De Morgenzon 7);
  • maandag 17 april 2-23 tussen 13.00 en 16.00 uur in Ferwert
    Meitinkhûs, Hoofdstraat 24.

Aanmelden kan via vba2030@rws.nl. Geef bij uw aanmelding uw locatie, uw voorkeurstijd en het aantal personen door. Na uw aanmelding ontvangt u van RWS een tijdstip wanneer u langs kunt komen.

Bereikbaar Ameland

Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Ameland en Holwert dicht. Intensief baggeren verstoort de natuur en is erg duur. RWS doet onderzoek naar een betrouwbare en duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland na 2030.

Van dertien naar zes oplossingen

In september 2022 werd er gesproken over dertien mogelijke oplossingen, er zijn nu nog zes in beeld. Drie oplossingen bij Holwert en drie oplossingen bij Ferwert. De selectie is gemaakt op basis van de uitkomsten van de eerder uitgevoerde onderzoeken.

De zes oplossingen zijn in de afgelopen maanden verder uitgewerkt tot een schetsontwerp. Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt hoe het er mogelijk uit kan komen te zien. Ook kan er een inschatting worden gemaakt hoeveel bouwmateriaal en ruimte er nodig is en wat een oplossing ongeveer kost.
De schetsontwerpen zijn in meerdere werksessies met de partners in de regio, experts en belangengroepen besproken. De uitkomsten kunnen worden gebruikt in het vervolgonderzoek.

Het beoordelen van de oplossingen

De komende maanden worden de zes oplossingen aan de hand van verschillende criteria en projectdoelstellingen beoordeeld. Op basis van die beoordeling wordt een advies gegeven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de oplossingen.

Informatiebijeenkomsten zomer 2023

In de zomer van 2023 organiseert RWS informatiebijeenkomsten over het onderzoek. Hier worden de schetsontwerpen en de uitkomsten van de beoordeling gepresenteerd.

Heeft u eerder vragen? Kom naar het inloopspreekuur!

Heeft u in de tussentijd vragen over het onderzoek, kom dan langs tijdens één van de inloopspreekuren in maart en april 2023 (zie bovenaan).