Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Tolhuispark

In het Tolhuispark in Dokkum zijn diverse sportverenigingen gehuisvest.
Doordat het Harddraverspark opnieuw wordt ingericht, ontstaan er ook mogelijkheden om te investeren in het Tolhuispark. Hier willen we de sportvoorzieningen voor de inwoners van Dokkum en de brede regio clusteren.

Schetsontwerp ontwikkelrichting Tolhuispark

De ontwikkelrichting van het Tolhuispark bouwt verder op de uitkomsten van de Nije Pleatssessie in 2018. Dit betreft de uitwerking die destijds samen met de tennisvereniging (nu nog op het Harddraverspark), de korfbalvereniging en voetbalvereniging is gemaakt. Met het ontstaan van een nieuwe hockeyclub in Dokkum is de verkenning verbreed.

Alle partijen willen graag binnen de huidige structuur van het park de gewenste sportvoorzieningen. Het gaat om een verkenning van de ruimte voor een tennispark, een gecombineerd korfbal en hockeyveld en een voetbalveld.

Concreet voorstel in december

Sinds het vaststellen van de ontwikkelrichting op 21 januari 2021 is er tussen de gemeente en verenigingen intensief overleg geweest over de concrete invulling. Dat is een stevige opgave, want met meerdere verenigingen zijn er ook meerdere belangen in het spel. Met elkaar werken we stapsgewijs aan een concreet voorstel dat naar verwachting in december 2021 aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.

In dat voorstel zal worden ingegaan op zowel de locatie van het aantal velden als de mogelijke realisatie van een (of meerdere) clubgebouwen. De concrete uitwerking hangt uiteraard samen met de financieringsmogelijkheden van alle betrokken partijen.

De vorderingen tot nu toe

Via de brief van 13 juli 2021 kunt u lezen welke vorderingen tot nu toe zijn gemaakt én welke opgaven er de komende tijd zijn om tot het gewenste sportcluster te komen. Bij dit alles blijven we ook nadenken over mogelijkheden voor inpassing van lokale evenementen als Dokk’em open air.

Brief aan de raad over vorderingen vanaf juli 2021 tot december 2021

Documenten

Infographic

Voor de ontwikkelrichtingen van het Harddraverspark en Tolhuispark is een infographic gemaakt. Voor beide parken geldt dat het slechts schetsen zijn. De nadere uitwerking moet nog plaatsvinden.