U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Tolhuispark

Tolhuispark
Luchtfoto Tolhuispark 2020

In het Tolhuispark in Dokkum zijn diverse sportverenigingen gehuisvest.
Door mogelijke ontwikkelingen in het Harddraverspark, bestaat de situatie dat er ook wijzigingen in het Tolhuispark komen.

Schetsontwerp ontwikkelrichting Tolhuispark

De ontwikkelrichting van het Tolhuispark bouwt verder op de uitkomsten van de Nije Pleatssessie in 2018. Dit betreft de uitwerking die samen met de tennisvereniging, de korfbalvereniging en voetbalvereniging is gemaakt. In dit ontwerp zijn de nieuwe voorzieningen grotendeels ingepast op het voormalige azc-terrein. Hierdoor kan het zuidelijke gedeelte met de voetbalvelden blijven bestaan. Nieuw voor de huidige verkenning is om te kijken hoe de hockeyclub een plek kan krijgen en de kansen voor samenwerking tussen de verenigingen.

De wens van alle partijen is om binnen de huidige structuur van het park de sportvoorzieningen in te passen. Het gaat om een verkenning van de ruimte voor een tennispark, een gecombineerd korfbal en hockeyveld, een voetbalveld en /of evenemententerrein.

Een belangrijk aandachtspunt voor het Tolhuispark is de mogelijkheid voor een evenemententerrein. Het muziekfestival Dokk’em Open Air vond in 2019 plaats op het voormalige AZC-terrein. Het evenement heeft eerder op diverse plekken rondom de stad gebivakkeerd en heeft behoefte aan vastigheid.

Het jaarlijkse Concours Hippique vindt plaats op de voetbalvelden van Be Quick en ook hier is aandacht voor nodig.
In de situering moet verder rekening worden gehouden met voldoende ruimte voor parkeervoorzieningen. Geprobeerd is om de parkachtige structuur te behouden en te zorgen voor een goede ontsluiting en parkeervoorzieningen.

Documenten

Infographic

Voor de ontwikkelrichtingen van het Harddraverspark en Tolhuispark is een infographic gemaakt.
Voor beide parken geldt dat het slechts schetsen zijn.
De nadere uitwerking moet nog plaatsvinden.