Wanneer omgevingsvergunning nodig?

De Omgevingswet regelt allerlei activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Hieronder volgt een algemeen overzicht van de soorten activiteiten die onder de Omgevingswet vallen en waar de gemeente vaak over gaat. Het waterschap is er voor de regels over wateractiviteiten.