Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Woonvisie

Gemeente maakt Woonvisie: Denk mee!

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen.

Korte vragenlijst

Via een korte vragenlijst hebben we in kaart gebracht wat er specifiek in de dorpen, de stad, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. Men kon aangeven welke kansen, kwaliteiten of problemen zij ziet. We zijn blij met uw hulp; hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking!

De uitkomsten delen we binnenkort via onze website.

Inloopbijeenkomsten

Medewerkers van de gemeente spreken u tijdens deze bijeenkomsten graag over de uitkomsten van de vragenlijst. In verband met de actuele ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben we besloten deze bijeenkomsten (onder voorbehoud) te verplaatsen naar de 2e helft van mei. 

Woonvisie

De woonvisie is de basis voor het toekomstige woonbeleid en de uitvoering van diverse woningbouwprojecten. Het levert ook belangrijke informatie op voor de Omgevingsvisie

Inspiratiekaart Wonen
Inspiratiekaart Wonen

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Geert van der Wijk, via info@noardeast-fryslan.nl