Burgemeester en wethouders

Burgemeester Johannes Kramer

Johannes Kramer

Burgemeester, portefeuille Algemeen bestuur en veiligheid.

Profiel bekijken van Johannes Kramer
Wethouder Aant Jelle Soepboer

Aant Jelle Soepboer

Wethouder Mienskip, Cultuur, Beheer en Milieu.

Profiel bekijken van Aant Jelle Soepboer
Wethouder Bert Koonstra

Bert Koonstra

Wethouder Wonen, Ruimte en Vergunningen.

Profiel bekijken van Bert Koonstra
Wethouder Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries

Wethouder Zorg, Sociaal Domein, Onderwijs en Financiën.

Profiel bekijken van Jouke Douwe de Vries
Pieter Braaksma

Pieter Braaksma

Wethouder Economie, Verkeer en Infra en Landbouw.

Profiel bekijken van Pieter Braaksma
Rebecca Slijver

Rebecca Slijver

Wethouder Duurzaamheid, Recreatie en Toerisme, Sport.

Profiel bekijken van Rebecca Slijver
Henk Verbunt

Henk Verbunt

Gemeentesecretaris Noardeast-Fryslân.

Profiel bekijken van Henk Verbunt
College
College

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Wilt u een wethouder of de burgemeester uitnodigingen?

Bijvoorbeeld voor een bijzondere gelegenheid? Dat kan!

Omdat er wekelijks uitnodigingen bij ons binnenkomen, vragen wij u rekening te houden met een aantal zaken. Op een speciale pagina vindt u alle informatie.

College samen met dorpencoördinatoren
College samen met dorpencoördinatoren

Coalitieakkoord 2022-2026:
Ferbûn mei de mienskip

FNP, S!N en Gemeentebelangen (GBNF) willen de komende jaren inzetten op een betere verbinding met de mienskip van Noardeast-Fryslân. Zij willen alle dorpen en wijken, zonder uitzonderingen, zien, horen en meenemen. ‘Ferbûn mei de mienskip’ is daarom de titel van dit coalitieakkoord. Het coalitieakkoord leest u hier.