Nieuwsoverzicht

Inspraak en inloopmoment voorontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Súd ie’

Het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân maakt bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de realisatie van een fietspad langs de vaarroute Súd Ie, tussen Oostmahorn (Lauwersmeer) en Dokkum. Dit overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.
Lees meer over Inspraak en inloopmoment voorontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Súd ie’

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zetten in op Veilig Buitengebied

Op 17 juni 2021 is in het gemeentehuis in Kollum de intentieverklaring getekend om tot een veiliger buitengebied te komen. Het doel is om mensen alert te maken op signalen die kunnen wijzen op criminaliteit. Hierdoor kan men worden behoed voor het nemen van een stap die voor de rest van hun leven gevolgen kan hebben.
Lees meer over Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zetten in op Veilig Buitengebied

Gratis energieadvies voor uw woning

Uw woning energiezuiniger maken? Wilt u besparen op uw energiekosten?  Laat u dan adviseren door een energieadviseur. Deze komt bij u thuis langs en geeft u een onafhankelijk advies. Het bezoek en advies zijn gratis.
Lees meer over Gratis energieadvies voor uw woning