Nieuwsoverzicht

College B & W op bezoek bij Probo

"We beginnen nog maar net!" aldus René de Heij van Probo tijdens het werkbezoek dat het College van B&W bracht. Het tekent de ambitie van dit succesvolle bedrijf dat in korte tijd groeide naar 360 werknemers. De directeuren Rene de Heij en Leon van der Meer nemen het college mee in hun visie, strategie en diverse product innovaties.

Lees meer over College B & W op bezoek bij Probo

Verhuur perceel weiland gelegen aan De Gersikkers te Marrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân verzoeken gegadigden een bod te doen ten behoeve van het gebruik van een perceel weiland gelegen aan De Gersikkers te Marrum, kadastraal bekend gemeente Ferwert, sectie E, nummer 990, zoals in rood gekleurd is aangegeven op de situatietekening. Het perceel is groot circa 00.58.14 ha.

Lees meer over Verhuur perceel weiland gelegen aan De Gersikkers te Marrum