Voortgang Woningbouw

Voor eind 2024 worden alle aangegeven plannen voor woningbouw in de gemeente in behandeling genomen. Daarvoor zet de gemeente samen met dorpen en wijken alles op alles. Om het waar te kunnen maken heeft de gemeenteraad ook extra geld beschikbaar gesteld. Daarvoor wordt meer menskracht geregeld voor de woningbouwopgave. Waarbij het accent vooral ligt op de dorpen.

Daarbij worden de woningbouwplannen vanuit dorpen en wijken die relatief snel kunnen worden opgepakt als eerste in behandeling genomen. Als een project stroef loopt of financieel niet haalbaar is, kan het (tijdelijk) worden stopgezet. Dan wordt het eerstvolgende plan van de flexibele doorstroomlijst in behandeling genomen. Soms doen zich ook andere kansen voor die voor versnelling kunnen zorgen. Bijvoorbeeld wanneer er gebouwen vrijkomen die een woonfunctie kunnen krijgen of als er bepaalde subsidies beschikbaar zijn.

De stand van zaken wordt tweemaandelijks bijgewerkt. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het geeft een globaal beeld van de actuele stappen van de woningbouw. Vanaf nu bieden we gecombineerde lijsten aan. Dit is handiger want er wordt namelijk in steeds meer dorpen en wijken aan woningbouw gewerkt.