Wat verandert er voor u?

Nieuw Omgevingsloket

Wilt u een boom kappen, een aanbouw aan uw woning, een schuur plaatsen of een inrit aanleggen? Dan kunt u nu terecht bij het nieuwe landelijke Omgevingsloket. In het Omgevingsloket op het Internet zijn alle regels van de overheid samengevoegd. U kunt zien welke regels er voor een locatie gelden. U kunt daar checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt in het Omgevingsloket een aanvraag voor een vergunning maken met behulp van vragen. 

Voor meer informatie kijkt u bij: 

Omgevingsoverleg - overleg over een plan, initiatief of idee

Voor veel initiatieven (bijvoorbeeld voor ingewikkelder bouwplan of het oprichten van een bedrijf) is vooraf overleg met de gemeente nodig. Hiermee verkennen we vooraf het initiatief. We bekijken samen of het initiatief past in het gemeentelijke beleid en of vergunningverlening haalbaar en mogelijk is te maken volgens de wet- en regelgeving. 

Voor meer informatie zie:

Een omgevingsvergunning

Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan de regels van de Omgevingswet en de regels in het gemeentelijke omgevingsplan. Een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt binnen acht weken door de gemeente behandeld. (Dat kan in sommige gevallen met maximaal zes weken worden verlengd) U wordt tussentijds van het verloop op de hoogte gehouden. 

Meer informatie kunt u hier op onze website vinden: 

Als initiatieven niet passen in het omgevingsplan en niet vergund kunnen worden, dan bestaat de mogelijkheid dat de gemeente het omgevingsplan wijzigt. Om zo het initiatief toch mogelijk te maken. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging is ook per 1 januari 2024 in werking gegaan. Het doel van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is om de bouwkwaliteit te verhogen. 

Door de Wkb toetst de gemeente bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I) niet meer. U huurt zelf een kwaliteitsborger in. Dit is verplicht. 

Voor meer informatie over vergunningen voor bouwen en verbouwen en de veranderingen kijk hier: Bouwen en verbouwen | Gemeente Noardeast-Fryslân 

Omgeving betrekken

U betrekt uw omgeving bij uw idee, initiatief of plan. Dat heet participatie. Wilt u bijvoorbeeld een aanbouw of schuur plaatsen, dan informeert u uw directe buren. Wilt u een bedrijf beginnen in uw pand, dan informeert u de bewoners uit uw straat. Grote en ingewikkelde plannen vragen een intensievere betrokkenheid uit de omgeving dan kleine initiatieven. Afhankelijk dus van uw plan en de gevolgen daarvan informeert of betrekt u de omgeving en andere belanghebbenden. Soms is het belangrijk om belanghebbenden mee te laten denken of bepalen. 

Voor meer informatie klik op:

Omgevingsvisie en omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten om een omgevingsvisie en een omgevingsplan te maken. In de omgevingsvisie staan de principes en doelen die gemeente heeft voor de inrichting, ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving. In het gemeentelijke omgevingsplan staat wat er in uw omgeving wel en niet mag. De regels uit eerdere wetgeving, bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen staan nu in dit omgevingsplan.

Meer vragen?