Let op: het gemeentehuis is alleen op afspraak open en er zijn corona-maatregelen voor ondernemers, evenementen, het onderwijs, de kinderopvang, etcetera. Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Werk en inkomen

Coronacrisis:
Info voor inwoners met een laag inkomen, of die hun baan (dreigen) kwijt te raken

Update 6 april 2020

Heeft u vragen of wilt u graag weten of de gemeente u kan helpen bij schulden of inkomen?
Dan kunt u altijd bellen of mailen naar de afdeling Meidwaan & Soarch, (0519) 29 88 88 of info@noardeast-fryslân.nl of info@dantumadiel.frl.  
U kunt ook kijken op de website noordoosthelpt.nl.

U heeft een vast of tijdelijk contract en uw werkgever kan uw loon (tijdelijk) niet meer betalen. Uw werkgever kan hiervoor de NOW-regeling aanvragen. U krijgt dan uw loon gewoon doorbetaald. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Lukt dat niet, omdat uw contract bijvoorbeeld afloopt, of omdat uw werkgever toch niet in aanmerking komt voor deze regeling? Dan kunt u mogelijk een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

 • U verliest 5 uur of meer van uw werk per week
 • U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt
 • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden

Meer informatie over een WW-uitkering leest u hier.

Heeft u geen recht op WW? Dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering krijgen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

 • U woont in Nederland
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft niet genoeg inkomen of spaargeld of vermogen om van te leven
 • U krijgt geen andere uitkering

Heeft u een partner? Dan moet u samen bijstand aanvragen. Uw gezamenlijke inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Wilt u meer weten over bijstand? Klik dan hier.

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) leest u wat er aanvullend mogelijk is naast studiefinanciering.

Ons team schulddienstverlening kan u helpen. Hoe eerder u contact met ons opneemt, hoe beter. We kijken met u mee en geven advies. Of het nu gaat om schulden of hulp bij uw administratie. U hoeft hiervoor niets te betalen. Ook als (ex)ondernemer met financiële problemen kunt u bij ons terecht.

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken? Wij helpen graag!

Telefoon: (0519) 29 88 88
E-mail: infosdv@noardeast-fryslan.nl

Wat kunt u zelf doen?

 • Probeer zoveel mogelijk de vaste lasten te betalen. Dit zijn de woonlasten, energie, water, zorgverzekering en in sommige gevallen het telefoonabonnement.
 • Neem contact op met schuldeisers om afspraken te maken over uw schulden.
 • Wilt u een betalingsregeling maken voor betaling van gemeentelijke belastingen, klik hier.
 • Als u een laag inkomen heeft en te weinig vermogen kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen. Klik hier voor meer informatie.

Wat kan ik verwachten van andere organisaties?

 • De beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft opgeroepen om zoveel mogelijk af te zien van huisuitzettingen en het afsluiten van water, gas en elektriciteit.
 • De drinkwaterbedrijven gaan voorlopig bij niemand de leidingen afsluiten.
 • Woningcorporaties zullen niet tot huisuitzetting overgaan als mensen door corona in de problemen komen.

U kunt gebruik maken van online geldplannen van het Nibud. Met deze geldplannen krijgt en houdt u uw geldzaken op orde. U vult uw plan – anoniem – in, en u heeft na invullen een actieplan in handen. U weet precies wat u kunt doen om uw financiële situatie te verbeteren.

Heeft u hulp nodig bij het maken het geldplan? U kunt ook hierbij hulp krijgen! Kijk hier voor meer informatie.

Het Nibud brengt vanwege de coronacrisis een speciale online editie van de Nibud Geldkrant: de Geldkrant-special Minder inkomen.

In onze gemeenten zijn diverse (vrijwilligers)organisaties actief om u te helpen bij uw administratie, geldzaken, bij het invullen van formulieren of het doen van aanvragen via de computer.

Heeft u hulp nodig? Aarzel niet, ze zijn er voor u, juíst in deze moeilijke tijd! De vrijwilligers van Humanitas, SUNOF en Formulierenbrigade (van Stichting Welzijn het Bolwerk) kunnen op dit moment op afstand aanvragen kwijtscheldingen doen, aanvragen schuldhulpverlening en aanvragen bijstand of WW uitkeringen. Dit kost even meer tijd, geduld en vindingrijkheid maar het lukt. Daarnaast kunnen ze ook prima op afstand meedenken en adviseren als het gaat om hulp en vragen bij schuldsituaties, moeilijke formulieren e.d.

Dus, een iets andere invulling (geen fysieke) maar wel nog steeds nuttige en passende inzet van de vrijwilligers!

In de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn er voedselbanken in Kollum, Dokkum/Ferwert en Damwâld.

De voedselbanken zullen doorgaan met hun activiteiten. Ze streven ernaar om zo lang als mogelijk voedsel uit te delen aan diegenen die dat hard nodig hebben. Was u nog geen klant van de voedselbank en heeft u door de Coronacrisis tijdelijk geen inkomsten meer? U kunt gebruik maken van de noodpakketten die verstrekt worden door de voedselbanken. De lokale voedselbank legt u uit hoe dat in z’n werk gaat. Klik hier voor meer informatie over de voedselbanken in onze gemeenten.

Kunt u tijdelijk de huur niet betalen door maatregelen rondom het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp'er en nu geen inkomen heeft? Of omdat u een 0-uren contract heeft (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt) en nu tijdelijk geen salaris ontvangt? Neem dan contact met uw woningcorporatie, zodat er samen naar een oplossing gezicht kan worden!

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 20 maart 2,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. Het geld gaat naar Sivon, een ict-coöperatie van besturen van basis- en middelbare scholen. Die organisatie hoopt deze week de eerste laptops te verdelen onder scholen en hulp te bieden bij internetaansluitingen. Kijk hier voor meer informatie.

Nu blijkt dat de scholen nog sowieso tot de meivakantie dicht blijven en er thuisonderwijs moet plaatsvinden, willen wij graag de kinderen helpen aan een laptop of computer als een school hier niet iets in kan betekenen. Wel graag eerst bij school navragen of zij u kunnen helpen. Mocht dit niet kunnen dan kunt u bij ons een aanvraag doen voor een laptop/computer. Wij willen uiteraard niet dat een kind de dupe wordt van het niet kunnen volgen van thuis onderwijs.
Graag een aanvraag doen via www.kindpakket.nl/ouders 
met daarbij uw meest recente inkomen gegevens. Des te sneller kan uw aanvraag dan in behandeling worden genomen. Dit geldt alleen voor de periode tot de meivakantie!

Gerechtsdeurwaarders zien aankomen dat mensen door het coronavirus in de financiële problemen komen. Mkb-ondernemers die ineens hun omzet zien wegvallen, zzp’ers met een lege werkagenda maar ook particulieren die zonder werk zitten: velen van hen hebben nog nooit met een deurwaarder te maken gehad.

Met de campagne ‘bellen is oplossen’ willen gerechtsdeurwaarders hen stimuleren snel te bellen met de gerechtsdeurwaarder, zodat de situatie besproken en opgelost kan worden opgelost. Dat voorkomt dat hun schulden oplopen.

Met de campagne ‘bellen is oplossen’ willen gerechtsdeurwaarders hen stimuleren snel te bellen met de gerechtsdeurwaarder, zodat de situatie besproken en opgelost kan worden. Dat voorkomt dat schulden oplopen!

In deze moeilijke tijd met het coronavirus wordt het welzijn van een ieder flink op de proef gesteld. Dan is het nog belangrijker dat we waar mogelijk, als inwoners in deze regio met zijn allen de schouders eronder zetten en zorgen voor de kwetsbaardere medemens die dit nodig heeft.

Wilt u weten wat de welzijnsorganisaties in onze gemeenten voor kunnen betekenen? Kijk dan op de websites van Timpaan Welzijn en stichting welzijn Het Bolwerk.

Is uw inkomen lager dan 120% van het minimumloon? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto te weinig overblijft?
Dan is er kindpakket.nl. Het kan voorkomen dat u als ouder(s) geen geld heeft om uw kind(eren) mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles, het vieren van een verjaardag of een schoolreisje. U bent niet alleen! Zo kan in Nederland één op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan voor het kind belangrijke activiteiten.

Aanvragen

Wilt u  een aanvraag doen? Doe dit dan via www.kindpakket.nl. Wanneer er een  postcode wordt ingevoerd, ziet u wie er in aanmerking komt en wat aangevraagd kan worden.