AZC Dokkum

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Noardeast-Fryslân gevraagd om mee te werken aan de komst van een asielzoekerscentrum (AZC). Een vaste opvanglocatie in- of aan de rand van Dokkum, waar maximaal 250 asielzoekers kunnen wonen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, wil zij graag weten hoe inwoners denken over een AZC in Dokkum. Daarom is Onderzoeks- en adviesbureau Enneüs uit Groningen gevraagd om dit te onderzoeken. 

Tijdlijn

20 juli 2023

Voltooid

Gemeenteraad besluit draagvlakonderzoek te starten

Voltooid

Alle inwoners van Noardeast-Fryslân (18 jaar en ouder) ontvangen een brief met een vragenlijst thuis. De gemeenteraad wil er via een peiling achter komen hoe de inwoners denken over een opvang voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.

04 oktober 2023

Voltooid

Het college informeert de gemeenteraad schriftelijk over het proces Draagvlakonderzoek AZC Dokkum

Voltooid

Alle inwoners van Noardeast-Fryslân (18 jaar en ouder) ontvangen een brief met een vragenlijst thuis. De gemeenteraad wil er via een peiling achter komen hoe de inwoners denken over een opvang voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.

02 november 2023

21 november 2023

Voltooid

Draagvlakonderzoek AZC Dokkum van start

Voltooid

Alle inwoners van Noardeast-Fryslân (18 jaar en ouder) ontvangen een brief met een vragenlijst thuis. De gemeenteraad wil er via een peiling achter komen hoe de inwoners denken over een opvang voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.

9 januari 2024

Voltooid

Draagvlakonderzoek asielzoekerscentrum Dokkum klaar

Voltooid

Onderzoeksbureau Enneüs heeft het draagvlakonderzoek naar een mogelijk azc in Dokkum afgerond. Het rapport wordt donderdagavond 11 januari aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân gepresenteerd.

11 januari 2024

Voltooid

It Petear

Voltooid

Onderzoeksbureau Enneüs presenteert resultaten van het draagvlakonderzoek aan de gemeenteraad.

18 januari 2024

Voltooid

It Debat

Voltooid

Nadat aan de raad op 11 januari de uitkomsten van het draagvlakonderzoek zijn gepresenteerd, gaat de raad in debat om wel/niet een locatiescan te starten voor een permanente opvanglocatie in Dokkum.

01 februari 2024

Voltooid

Gemeenteraad besluit over het vervolg

Voltooid

De gemeenteraad heeft besloten om:  

1. Een locatiescan uit te voeren naar mogelijkheden voor een permanente opvanglocatie (asielzoekerscentrum) voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.
2. Hierin zowel leegstaande panden als ook beschikbare grond in beeld te brengen. 
3. Voor elke geschikte locatie (maximaal 3) een bewonersavond in de directe omgeving te organiseren.
4. Na afronding van de locatiescan een raadsbesluit te nemen over de vestiging van een permanente opvanglocatie in Dokkum.  

c3f3031c-f307-4595-9621-0d3cd8649a4e