U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Harddraverspark Dokkum

Planvorming Harddraverspark Dokkum

Ten oosten van onze prachtige binnenstad en het Oosterbolwerk ligt het Harddraverspark. Heel vroeger lagen hier de schootsvelden van de vesting. Nu een verouderd sportpark dat een herontwikkeling verdient. Dat vinden we al een hele poos. Bij de plannen die gemaakt worden moeten we rekening houden met vele betrokkenen, vele belangen en de unieke plek van de Harddraver nabij onze historische binnenstad. De documenten onderaan, die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling tot nu toe, geven een impressie.

Motie raad 25 juni 2020

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân nam op 25 juni 2020 een motie aan over de Harddraver. De raad vroeg het college met een voorstel te komen en daarbij rekening te houden met de volgende kaders:

  • Visie ‘Oer de Grêft’ geeft richting aan ontwikkeling Harddraverspark;
  • In overleg en samenwerking met alle partijen in en rondom de Harddraver;
  • Geen gedwongen verhuizing van de huidige gebruikers maar eventueel wel in overleg;
  • Recreatieve voorzieningen worden behouden en versterkt;
  • Ontwikkelingen moeten versterkend voor de binnenstad zijn;
  • Parkeren moet onderdeel van de plannen zijn;
  • Plannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn.

In de afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan een ontwikkelrichting voor de Harddraver. Best een hele uitdaging. Rekening houden met de kaders van de raad en natuurlijk met de wensen van de verenigingen en andere betrokkenen in en rondom het Harddraverspark.

Enthousiasme

We hebben de laatste weken goede en constructieve gesprekken met alle belanghebbenden gevoerd. Er ontstaat enthousiasme. Een goede basis om de ontwikkelrichting verder uit te werken. 

Bespreking in college en raad    

De ontwikkelrichting wordt momenteel vertaald naar een concreet voorstel. Het college bespreekt dit in december 2020, waarna het voorstel in januari wordt voorgelegd aan de raad voor bespreking en definitieve besluitvorming. Uiteraard houden we u graag op de hoogte van de voortgang.

Documenten

Infographic

Voor de ontwikkelrichtingen van het Harddraverspark en Tolhuispark is een infographic gemaakt.
Voor beide parken geldt dat het slechts schetsen zijn.
De nadere uitwerking moet nog plaatsvinden.