U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Harddraverspark Dokkum

Planvorming Harddraverspark Dokkum

De afgelopen periode is door bureaus onderzoek gedaan naar de mogelijke toeristisch-recreatieve invulling van het Harddraverspark in Dokkum. Een herontwikkeling van het Harddraverspark kan een impuls geven voor (binnen-)stad en regio. Ontwikkeling van dit gebied bij de binnenstad kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld  sportverenigingen en de gemeentelijke stadscamping. Er zijn verschillende mogelijkheden uitgewerkt.

Ontwikkelen?

Donderdagavond 28 mei 2020 zijn opties gepresenteerd aan raad en iedereen betrokken bij Harddraverspark. Ook de eerdere stukken voor Harddraverspark zijn hierbij kort samengevat.
Het gemeentebestuur sprak 28 mei nog geen voorkeur uit voor een model.
De komende tijd overweegt het gemeentebestuur (college en gemeenteraad) of de recreatieve herontwikkeling van het Harddraverspark voldoende belangrijk is om door te zetten, in het belang van de stad en regio. En zo ja, in welke richting? 

Opiniërend raadsdebat

Op 25 juni 2020 volgt in de raadszaal van het gemeentehuis te Kollum een openbaar opiniërend raadsdebat hierover. De vergadering begint om 19:30 uur en is live te volgen via riednoardeast-fryslan.nl en via TV kanaal 20 van Kabel Noord.

Inspreken

U kunt aan het begin van de raadsvergadering inspreken. De informatie hierover vindt u op de pagina 'gemeenteraad'. 

Na de zomer zal dan besloten worden over het verdere planproces.

Reageren?

U kunt tot maandag 28 juni 2020 reageren. Daarmee kunt u input geven voor latere besluitvorming hierover van het gemeentebestuur. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar Rianne de Groot (r.degroot@noardeast-fryslan.nl) o.v.v. herontwikkeling Harddraverspark. De presentatie kunt u hieronder downloaden. De rapporten van een achterliggend verkennend onderzoek zijn via het eerdergenoemde e-mailadres op aanvraag beschikbaar. Ook verzamelstukken van eerdere processen kunt u hieronder ophalen.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Rianne de Groot, via bovengenoemd mailadres.

Wilt u liever uw reactie mondeling geven? Maak dan een belafspraak met de betrokken medewerker, via tel. (0519) 29 88 88.

Documenten

Op te vragen via e-mail (vanwege fotorechten):

  • Harddraverspark Dokkum Onderzoek naar kansrijke recreatieve invullingen,  Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd 2020.