Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Harddraverspark Dokkum

Planvorming Harddraverspark Dokkum

Ten oosten van onze prachtige binnenstad en het Oosterbolwerk ligt het Harddraverspark. Heel vroeger lagen hier de schootsvelden van de vesting. Nu is het een verouderd sportpark dat herontwikkeling verdient.

Het doel van de ontwikkeling op het Harddraverspark is om de economische structuur in én om de binnenstad te versterken. We willen dat inwoners en bezoekers van Dokkum hier kunnen sporten, wandelen, recreëren, genieten van cultuur(historie) en verblijven. Om dat te bereiken, moet het park opnieuw ontworpen worden. Dat doen we samen met de vele betrokkenen op en rond het Harddraverspark.

De gemeenteraad heeft in januari 2021 een koers uitgezet met een beslissing over de ontwikkelrichting. Een nieuw Harddraverspark biedt bezoekers en inwoners veel meer dan nu. Recreatieve routes verbinden binnenstad en Harddraverspark met Lauwersmeer en Waddenkust.

Sporten, wandelen, genieten van cultuur(historie) en verblijven

De vastgestelde stukken over de ontwikkelrichting vindt u hieronder via de aparte links. Hier is ook de infographic opgenomen die in 1-oogopslag een impressie geeft van het plan. U ziet daarin onder andere dat de komende jaren in fasen:

  • Er tegen de binnenstad aan een parkachtige omgeving met recreatiewoningen ontstaat;
  • De sportfaciliteiten voor voetbal- en kaatsvereniging een impuls krijgen door een subsidiebijdrage voor een nieuwe kantine en de aanleg van een kunstgrasveld;
  • De tennisvereniging wordt gefaciliteerd bij de verhuizing naar het Tolhuispark;
  • De parkeermogelijkheden op de Harddraver worden vernieuwd en vergroot.

In de afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan een ontwikkelrichting voor de Harddraver. Best een hele uitdaging. Rekening houden met de kaders van de raad en natuurlijk met de wensen van de verenigingen en andere betrokkenen in en rondom het Harddraverspark.

Sport op 1

Bij het besluit van de gemeenteraad in januari is aangegeven dat de sport prioriteit verdient. In de afgelopen tijd hebben we dan ook samen met de sportverenigingen de plannen verder uitgewerkt. De ontwikkelingen op het Harddraverspark komen daarbij samen met die op het Tolhuispark. In de informatiebrief van 13 juli 2021 kunt u lezen hoe we dat goed op elkaar aan laten sluiten én welke stappen intussen zijn gezet.    

In het tweede deel van 2021 zullen de plannen nog concreter worden. In december informeren we over de vorderingen tot dan toe. We komen dan ook met een uitgewerkt voorstel voor de sportinvesteringen.

Brief aan de raad over vorderingen vanaf juli 2021 tot december 2021